top of page
POL AK Foto DaF.jpg
DAF LOGO

VÝUKA JAZYKA

Zdravím. Nabízím Vám:

- individuální výuku němčiny, i ve skupinách nebo na školách

- zvlášní starostlivost o žáka, jeho potřeby a jazykovou připravenost všech věkových tříd

- použití kreativních, ale efektivních médií

- výuka v mých prostorech nebo u Vás doma

- doučování, pomoc s domácími úkoly

- pomoc s písemnými překlady (bez razítka)

- tlumočení pro firmy při všech možných aktivitách (obchodní schůzky, výjezdy atd.)

ZDE NALEZNETE ŽIVOTOPIS (PDF-DOWNLOAD):

TLUMOČENÍ

PŘEKLADY

Ceska vlajka.jpg

TEACHING

Welcome. I offer:

- individual or group lessons in German

- observance of the needs, learning materials and the language level of every student

- creative but effective methods with media

- teaching in my premises or at your home

- advice on the phone

- homework help

- help with translations (without authenticate)

- interpreting at events, meetings or business meetings, contacting, coaching and more...

CURRICULUM VITAE (PDF-DOWNLOAD):

TRANSLATING

INTERPRETING

Flag of Britain.jpg

UNTERRICHTEN

DOLMETSCHEN

ÜBERSETZEN

Deutsche Flagge.png

Willkommen. Ich biete:

- individuellen oder Gruppen-Deutschunterricht

- besondere Beachtung der Bedürfnisse und des Sprachniveaus der Schüler allen Alters

- EInsatz von kreativen, jedoch effektiven Medien

- Unterricht bei mir oder bei Ihnen zu Hause

- Beratung am Telefon

- Nachhilfe und Hausaufgabenhilfe

- Hilfe bei Übersetzungen (ohne Urkunden)

- Dolmetschen für Firmen bei Meetings, Events,

Reisen, Vertragsabschlüssen usw.

LEBENSLAUF (PDF-DOWNLOAD):

bottom of page